Základní služby

Mezi základní služby, které poskytujeme patří

 • nepřetržitá pohotovostní služba pro odvozy zemřelých z místa úmrtí
 • místní a dálkové převozy zemřelých , včetně vyřízení úředních formalit), úprava, oblečení a oholení zemřelého
 • zajištění smutečního obřadu se všemi náležitostmi a požadavky v našich obřadních síních, v kostele nebo v obřadní síni podle Vašeho výběru, včetně hudebního doprovodu, nosičů, smutečního řečníka.
 • zajištění rozloučení v úzkém rodinném kruhu nebo pohřbu bez smutečního obřadu
 • zhotovení smutečních kytic a věnců s dovozem na místo konání pohřbu
 • natištění smutečních oznámení (parte).
 • zajištění všech úředních náležitostí a podkladů k zamatrikování úmrtí, vč. vystavení úmrtního listu
 • dočasné uložení urny se zpopelněnými ostatky
 • zajištění uložení zpopelněných ostatků vsypem do země nebo smísením se zemí
 • poradenství ve všech otázkách týkajících se posledního rozloučení, ukládání zpopelněných ostatků, pojištění, vyřizování pozůstalosti apod.
Dále provádíme
 • výkopy hrobů
 • přesypy uren a exhumace tělesných ostatků
 • zhotovování štítků na urny, fotografií na porcelán.