Jak postupovat

Jak postupovat při úmrtí v bytě?

Nejdříve je nutné zavolat praktického lékaře nebo lékaře služby první pomoci: telefonní číslo 155 nebo 112.

Přivolaný lékař ohledá zemřelého a vystaví list o prohlídce mrtvého (tzv. ohledací list). Po této prohlídce odvoz zemřelého provede na zavolání naše pohřební služba tel. : 602 450 807.  Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.

Jak postupovat při úmrtí na veřejnosti?

Stejně jako při úmrtí v bytě, musí být přivolán lékař k ohledání zemřelého. Pokud není na místě nikdo z příbuzných, zajistí odvoz a dočasné uložení lékař nebo policie, která také rodinu informuje. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo v domovech soustředěné péče?

V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotní personál, který dle zvyklostí oznamuje úmrtí příbuzným. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.

Jak objednat pohřeb a další služby?

Výběru pohřební služby pro zajištění posledního rozloučení věnujte zvýšenou pozornost. Rozhodnutí záleží jen na Vašem uvážení, a to bez ohledu, kde došlo k úmrtí a kdo již případně zemřelého odvezl. Kvalita a rozsah poskytovaných služeb se může značně lišit a nemusí tak odpovídat Vašim požadavkům.   

K zajištění veškerých náležitostí doporučujeme k sjednání pohřbu vzít s sebou:

  • občanský průkaz objednavatele pohřbu
  • občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
  • občanský průkaz partnera zemřelé(ho), pokud žije, případně oddací list
  • oděv pro zemřelé(ho) k uložení do rakve
  • případně fotografii zemřelé(ho) pro použití např. na parte